Is opleiding wel altijd de juiste oplossing?
Start
 
Als er zich een probleem stelt in een bedrijf, is dat meestal het resultaat van een samenspel van diverse factoren. Enkel naar opleiding grijpen is meestal niet voldoende, het is zelfs niet altijd onderdeel van de oplossing.
We proberen hier door alle theorieën heen te kijken en een heel eenvoudige redenering op te bouwen. Dat kan u helpen om in de toekomst genuanceerder naar een probleem te kijken.

Helpt u mee de volgende case op te lossen?


 
Op kantoor zitten we vandaag met een vervelende situatie. De receptionist(e) die bij ons werkt is totaal niet klantvriendelijk.

Ga in gesprek om te zien of de receptionist(e) niet kan of niet wil.


 
WILLEN is een kwestie van betrokkenheid. Is de receptionist(e) betrokken op klanten? Op het bedrijf? Wil hij/zij echt klanten verder helpen?

Als het probleem zich hier situeert is het belangrijker om als bedrijf te werken aan visie. Zorg ervoor dat uw werknemer doordrongen geraakt van de visie van uw bedrijf. Bekijk ook wat hem/haar drijft of beperkt om volledig achter uw visie te komen staan.


 
Niet KUNNEN kan te wijten zijn aan meerdere aspecten. Probeer in te schatten waarom de receptionist(e) niet klantvriendelijk kan zijn. Bekijk de volgende mogelijke redenen.


 
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de receptionist(e) onvoldoende informatie over de klant ter beschikking heeft om die snel en accuraat voort te helpen. Dat zorgt voor frustraties.
In dat geval zou een CRM-systeem met snel toegankelijke informatie over de klant een oplossing kunnen bieden. Opleiding in het optimaal gebruik van dat systeem zou dan in eerste instantie beter op zijn plaats zijn dan een opleiding ‘klantvriendelijkheid’.


 
Het is mogelijk dat de receptionist(e) niet klantvriendelijk kan zijn omdat ze naast het onthaal van bezoekers ook verantwoordelijk is voor de dispatching van collega’s die op de baan zijn.

Als er een klant belt of binnenkomt op het moment dat de receptionist(e) ook een planning moet aanpassen, geeft dat stress en spanning. In dit geval zou een aanpassing van het takenpakket een betere oplossing zijn dan een opleiding ‘klantvriendelijkheid’.


 
Alle voorwaarden en middelen zijn optimaal om de klanten op een vriendelijke manier voort te helpen. De receptionist(e) mist echt een inzicht in hoe verschillende types van mensen op een andere manier wensen aangesproken worden.

Bovendien beheerst zij niet de technieken om professioneel met een ontevreden klant te praten. In dit geval is het glashelder dat de receptionist(e) baat kan hebben bij een opleiding. Nu is het wel hoog tijd dat u naar een kwaliteitsvolle opleiding gaat zoeken op www.cevora.be.